"Siva knjiga" NALED-a i nagrade za reformatore godine

NALED je predstavio peto izdanje svoje „sive knjige“ – godišnjeg spiska predloga za ukidanje regulatornih i administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji. Peto izdanje ove publikacije, objavljeno uz podršku USAID BEP-a, sadrži 76 preporuka, od kojih su 22 potpuno nove. Na predstavljanju ove knjige NALED je dodelio i nagrade za „reformatore godine“, ljude i institucije koje su učinile najviše za poboljšanje privrednog razvoja u Srbiji. Reformator godine Simo Vuković nagradu je dobio kao priznanje za svoju ulogu u značajnom pojednostavljenju administrativnih procedura za trudničko i porodiljsko odsustvo. Usled ove reforme, koju je zagovarao i podržao USAID BEP, privreda Srbije uštedeće preko 690 miliona dinara godišnje.

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija