Stručna praksa pruža priliku mladima i povećava kapacitet Vlade Srbije za sprovođenje reformi

USAID BEP će u okviru granta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ omogućiti šestomesečno angažovanje 15 praktikanata kroz praksu u telima Vlade Srbije koje su partneri USAID BEP-a u sprovođenju reformi. Ovaj grant će poboljšati kapacitete naših partnera iz Vlade Srbije tako što će im obezbediti kvalifikovano mlado osoblje, a mladim profesionalcima će pružiti mogućnost da unaprede svoja znanja i steknu iskustvo u javnoj upravi iz prve ruke. Tokom proteklog meseca, USAID BEP i korisnik granta, Beogradska otvorena škola (BOŠ), organizovali su 12 sastanaka sa partnerima BEP-a i sa njima razgovarali o potrebama za angažovanje praktikanata. Interesovanje naših partnera prevazišlo je naša očekivanja – postoji tražnja za najmanje 20 radnih mesta, dok će se u okviru postojećeg granta obezbediti samo 12 praktikanata. U ovom projektu učestvovaće: Ministarstvo finansija i privrede (Sektor budžeta, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost, Sektor za finansijski sistem i Uprava za javni dug); Ministarstvo rada i socijalne politike (Sektor za rad i Inspekcija rada); Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (Sektor za normativne i upravne poslove i Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju); Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa; i Narodna skupština (Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava). Selekcija praktikanata počela je 1. marta i očekuje se da će biti završena u roku od mesec dana. BOŠ će u međuvremenu potpisati memorandume o razumevanju sa partnerima. Praktikanti će svoje šestomesečno angažovanje početi u maju i junu 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija