Obuka za narodne poslanike i stručne službe Narodne skupštine o analizi efekata propisa

USAID BEP je organizovao prezentaciju koju je za poslanike i članove stručne službe Narodne skupštine održala Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Prezentacija se ticala postupka i prakse analize efekata propisa (AEP), konkretnim koracima koji se preduzimaju u toku te analize, kao i o koristi od AEP. Ovaj dobro posećen interaktivan seminar pomogao je poslanicima da bolje analiziraju finansijske efekte i kvalitet novih propisa i doprineo kvalitetu odluka u pogledu mera politike. Seminar je prvi u nizu predavanja namenjenih jačanju kapaciteta Narodne skupštine i njenih radnih tela. Tokom ove godine BEP će nastaviti da pruža podršku Odboru za finansije i stručnoj službi za izgradnju kapaciteta za procenu budžeta i mera ekonomske politike, kao i za unapređenje komunikacije i saradnje sa Fiskalnim savetom.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija