Obuka za narodne poslanike i stručne službe Narodne skupštine o analizi efekata propisa

USAID BEP je organizovao prezentaciju koju je za poslanike i članove stručne službe Narodne skupštine održala Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Prezentacija se ticala postupka i prakse analize efekata propisa (AEP), konkretnim koracima koji se preduzimaju u toku te analize, kao i o koristi od AEP. Ovaj dobro posećen interaktivan seminar pomogao je poslanicima da bolje analiziraju finansijske efekte i kvalitet novih propisa i doprineo kvalitetu odluka u pogledu mera politike. Seminar je prvi u nizu predavanja namenjenih jačanju kapaciteta Narodne skupštine i njenih radnih tela. Tokom ove godine BEP će nastaviti da pruža podršku Odboru za finansije i stručnoj službi za izgradnju kapaciteta za procenu budžeta i mera ekonomske politike, kao i za unapređenje komunikacije i saradnje sa Fiskalnim savetom.

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija