"Knjiga preporuka" USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) priznata kao važna smernica za poboljšanje pristupa izvorima finansiranja

„Knjiga preporuka“ Projekta BEP o pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja Vladi Srbije i privredi u Srbiji i dalje služi kao pouzdani vodič za reforme u oblasti pristupa izvorima finansiranja; i javni i privatni sektor naše preporuke unose u svoje akcione planove. Osim toga što je Ministarstvo finansija i privrede iskoristilo „Knjigu preporuka“ u izradi nove Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva od 2014. do 2020, poslovna zajednica intenzivno promoviše preporuke iz ove publikacije i raspravlja o njima. Unija poslodavaca Srbije je „Knjigu preporuka“ objavila na svom internet sajtu i posebno apostrofirala analizu Projekta BEP o izazovima sa kojima se suočavaju MSP u vlasništvu žena; ovo udruženje je takođe sve svoje čanove pozvalo da pročitaju našu studiju i dostave svoje komentare. Na osnovu reakcija svojih članova na preporuke, Unija poslodavaca izradila je dva predloga za dalju diskusiju i razvoj (http://www.poslodavci.org.rs/vesti/privredi-potrebni-jeftiniji-izvori-finansiranja?id=165).

Prvi predlog se tiče ideje formiranja kreditne zadruge u vlasništvu MSP, dok se drugi bavi strateškim partnerstvima i podelom rizika sa velikim osiguravajućim društvima i bankama. Uz to, regionalne privrede komore iz Sombora i Zaječara, kao i Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS) citirali su i na svojim internet sajtovima objavili studiju o pristupu izvorima finansiranja i „Knjigu preporuka“. Udruženje procenitelja je poseban naglasak stavilo na preporuke o unapređenju postupka procene vrednosti imovine koja služi kao sredstvo obezbeđenja.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija