Parafiskalni nameti evidentirani i eliminisani

Studija i intenzivna medijska kampanja USAID BEP-a dovele su do toga da je Vlada Srbije ukinula 138 parafiskalnih nameta i obećala da će još jedan broj njih ukinuti do kraja 2012. godine. U aprilu 2012. USAID BEP objavio je studiju u kojoj je navedeno 370 taksi i naknada koje su privreda i građani obavezni da plaćaju a da pritom zauzvrat ne dobiju ništa ili dobiju uslugu koja ne odgovara ceni. Ovi nameti iznose preko dva odsto BDP-a Srbije. USAID BEP je sproveo inovativnu i intenzivnu kampanju koja se sastojala od analize, strateške komunikacije, aktivizma i dijaloga između javnog i privatnog sektora i time pomogla da se ostvari ova ključna reforma politike.

Rezultati studije USAID BEP-a, sprovedene u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), pokazuju da je preko računa Trezora prešlo 730 miliona evra naplaćenih na ime taksi i naknada, ali mnogi drugi nameti zaobilaze Trezor i smatraju se sopstvenim prihodima državnih tela i javnih preduzeća. Čak i ovaj popis parafiskalnih nameta ostao je nedovršen jer je zaključeno da njihov broj raste i da ih je skoro nemoguće sve registrovati.

Neposredne posledice aktivnosti i medijske kampanje USAID-a bile su osnivanje radne grupe pri Vladi Srbije za eliminisanje parafiskalnih nameta i imenovanje rukovodioca tima USAID BEP-a za člana te radne grupe. Set neophodnih propisa izradila je radna grupa i usvojeni su 25. septembra. Neke od najbitnijih taksi i naknada nisu obuhvaćene reformom (npr. naknada za uređenje zemljišta), ali USAID nastavlja da ulaže napore na prepoznavanju održivih mogućnosti za ukidanje, smanjenje ili racionalizaciju ovih nameta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija