Predložene mere fiskalne konsolidacije za period od 2012. do 2016. prema preporuci Fiskalnog saveta

U „Programu fiskalne konsolidacije“ Fiskalnog saveta predlažu se mere usmerene na rešavanje hitnih problema tokom 2012. i 2013. godine. Ovaj bitan dokument, izrađen uz podršku USAID BEP-a, sadrži reforme mera politike koje će na srednji rok (2014-2016) omogućiti konsolidaciju javnih finansija, značajno smanjiti javni dug i svesti deficit opšte države praktično na nulu.

http://fiskalnisavet.rs/images/fiskalna_konsolidacija.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija