Godišnja Anketa 1000 preduzeća USAID BEP-a

Zaključak druge godišnje Ankete 1000 privatnih preduzeća u Srbiji koju je sproveo USAID BEP je da su mnogi problemi sa kojima se privreda suočava isti kao prošle godine – a među njima su i nedostatak kapitala, visoki porezi na zarade, inflacija i veliko opterećenje administrativnim procedurama i propisima. Pa ipak, došlo je i do značajnih poboljšanja. Oko 26 odsto ispitanih preduzeća navelo je da su se opterećenja uvedena zakonima i drugim propisima smanjila tokom poslednjih 12 meseci. Međutim, privrednici su ove godine veći pesimisti. Samo 34 odsto ispitanih preduzeća očekuje da će u narednih 12 meseci povećati zaradu, u odnosu na 51 odsto koji su to smatrali prošle godine.

Da je okruženje nepovoljno po zaposlenost može se videti i iz podatka da je 82 odsto preduzeća tokom prošle godine moralo da otpusti zaposlene, što je uglavnom posledica ograničenog trajanja ugovora na određeno vreme i visokih poreza i doprinosa koji moraju da se plaćaju za zaposlene. Oko 55 odsto ispitanika navelo je da su zakonska ograničenja u pogledu trajanja ugovora na određeno vreme faktor koji ih je sprečio da zaposle ili zadrže zaposlene tokom poslednjih 12 meseci. Anketom su takođe otkrivena i brojna druga pitanja koja utiču na konkurentnost. Na primer, 47 odsto ispitanih privrednika smatra da korupcija utiče na njihovo poslovanje, dok je samo 17 odsto navelo da korupcija nema nikakav uticaj. Veoma je značajan podatak da 63 odsto preduzeća smatra da je neadekvatan ili loš pristup izvorima finansiranja tokom prošle godine imao negativan uticaj na njihov rad.

Nalazi ove ankete u velikoj meri odgovaraju rezultatima Globalnog izveštaja o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za 2012-2013. Srbija je u tom izveštaju zauzela 95. mesto od ukupno 144 zemlje, dok ni broj bodova ni rang nisu promenjeni. Na skupu na kome je predstavljena Anketa, državni sekretar Vlajko Senić rekao je da će Vlada koristiti rezultate Ankete kao izvor informacija za merenje napretka reformi. Senić je dodao da se Vlada već bavi rešavanjem više prepreka prepoznatih u Anketi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija