Zakon o faktoringu – podrška razvoju sektora faktoringa

USAID BEP je nastavio da Ministarstvu finansija i privrede pruža podršku za izradu i usvajanje Zakona o faktoringu. Radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva i USAID BEP-a izradila je analize efekata propisa posredstvom kojih su predstavljeni procenjeni efekti ovog zakona, kao i dala mišljenje neophodno da bi zakon ušao u proceduru za usvajanje. Ovaj zakon će povećati dostupnost finansiranja za preduzeća i time obezbediti preko potrebnu likvidnost.

Analiza efekata je neophodan element u postupku usvajanja novog propisa. Analiza efekata Zakona o faktoringu obuhvata analizu postojećeg stanja, probleme koji će se rešiti usvajanjem zakona, ciljeve koji će se ostvariti zakonom, ranije razmatrane mogućnosti za rešavanje problema bez usvajanja zakona, kao i odgovor na pitanje zašto je usvajanje ovog zakona najbolji način da se reši problem. Analiza efekata propisa pokazala je da novi zakon počiva na institutima i iskustvima iz zemalja u okruženju i širom sveta, kao i stavovima stručnjaka u oblasti faktoringa. U analizi se navodi da je usvajanje zakona opravdano jer se njime ne stvaraju novi troškovi za budžet, kao i zato što će srpska privreda imati koristi od uvođenja regulatornog okvira kojim se uređuje mehanizam za borbu protiv nelikvidnosti i unapređenje naplate potraživanja. Zakon o faktoringu, u čijoj izradi i javnoj raspravi je učestvovao BEP, trebalo bi da između ostalog podstakne razvoj sektora faktoringa i unapredi tokove gotovine preduzeća.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija