Donet novi Kodeks korporativnog upravljanja

Skupština Privredne komore Srbije usvojila je novi Kodeks korporativnog upravljanja, izrađen uz finansijsku i tehničku podršku USAID BEP-a. Više stručnjaka, preduzeća, udruženja i drugih zainteresovanih strana bilo je angažovano na pripremi principa i preporuka novog Kodeksa. U novi Kodeks korporativnog upravljanja uneti su i primeri najbolje inostrane i domaće prakse u oblasti korporativnog upravljanja i prava privrednih društava.

Uz to, novi Kodeks, kao tzv. „meki“ propis, predstavlja još jedan korak napred u smislu pružanja uputstava i smernica privrednicima u Srbiji za uvođenje i primenu savremenog korporativnog upravljanja preduzećima i rizikom, kao i za nova rešenja poslovnih partnerstava koja nisu uređena zakonom. Ovim rešenjima trebalo bi da se značajno unapredi poslovni uspeh. U novom Kodeksu date su preporuke za uspešno upravljanje malim i srednjim preduzećima i porodičnim firmama. Takođe, kada je reč o korporativnom upravljanju državnim preduzećima, novim Kodeksom uvode se preporuke za javni sektor i državna preduzeća čija bi primena za posledicu trebalo da ima veću efikasnost i pošteniju konkurenciju. Privredna komora Srbije dostavila je Kodeks „Službenom glasniku“ na objavljivanje i počela je da ga distribuira privredi.

Puna primena „tvrdih“ i „mekih“ propisa kojima se uređuje rad privrednih društava omogućiće bolju zaštitu investitora u Srbiji i povećati profesionalizam i stručnost menadžera, poslovnih ljudi, sudija i državnih službenika u Srbiji. Time će se unaprediti i efikasnost korporativnog upravljanja u privatnim i državnim preduzećima u Srbiji, olakšati im pristup izvorima finansiranja – i to naročito posredstvom tržišta kapitala – i time im povećati šanse za poslovni uspeh. Bolje upravljanje i poboljšano finansiranje srpskih preduzeća za posledicu će imati i njihov veći ugled i bolju reputaciju, što će se opet odraziti na privlačenje novih investicija, održivi razvoj i rast i – posledično – veću zaposlenost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija