Kampanja „Pitajte kada“ za podršku boljem poslovnom okruženju

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uz podršku granta USAID BEP-a, pripremila je drugi televizijski spot za kampanju „Pitajte kada“. Ovaj TV spot (youtube.com/watch?v=5tZued6_gVc0) za temu ima parafiskalne namete, a emitovanje je počelo 31. avgusta 2012. Kroz ovu kampanju će se dodatno promovisati saradnja BEP-a i Ministarstva finansija i privrede na smanjenju broja parafiskalnih nameta koji opterećuju srpsku privredu. Prvi spot iz kampanje „Pitajte kada“ o nepotrebnim regulatornim opterećenjima (youtube.com/watch?v=Xofc5LDRm7Y) redovno se emituje na kanalima RTS-a, ima preko 10.000 pregleda na sajtu YouTube i podstakao je živu diskusiju na stranici kampanje na sajtu Facebook. Neposredan rezultat ove kampanje je to što je Ministarstvo zdravlja zatražilo pomoć za eliminisanje birokratije u pogledu zahteva za porodiljsko odsustvo, pošto je prvi spot kao primer nepotrebne birokratije istakao upravo porodiljsko odsustvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija