Procena vrednosti imovine je ključan problem za pristup izvorima finansiranja

USAID BEP sarađuje sa Narodnom bankom Srbije (NBS) na unapređenju procene vrednosti imovine. Privreda, banke i regulatorna tela smatraju da procena vrednosti nekretnina i opreme koje se koriste kao sredstva obezbeđenja za zaduživanje predstavlja ključan problem za finansiranje preduzeća u Srbiji. Jedan od aspekata ovog problema je i to što u Srbiji ne postoje profesionalni standardi za procenitelje, što za posledicu ima procene vrednosti u koje banke nemaju poverenja, što opet znači da često vrednost založene imovine procenjuju isuviše nisko. Projekat BEP i NBS sarađuju na poboljšanju praksi u pogledu procene vrednosti i razvoju profesije procenitelja kojoj će biti dostupni adekvatna obuka, standardi i nadzor. Inostrani stručnjak projekta BEP ispitao je sadašnje prakse i prepoznao slabosti, nedoslednosti u pogledu kvaliteta i prezentacije, kao i oblasti u kojima su moguće zloupotrebe i nedostatak konkurencije među pružaocima usluga procene vrednosti u Srbiji. Stručnjak Projekta BEP sastao se sa bankarima, predstavnicima Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije, Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, Republičkog geodetskog zavoda i drugih zainteresovanih aktera da bi analizirao situaciju u Srbiji i uporedio stanje sa drugim zemljama i tržištima. Ovaj stručnjak izradio je preporuke i plan za njihovo sprovođenje, što će dovesti do uspostavljanja novog pravnog i regulatornog okvira za testiranje i licenciranje procenitelja i nadzor nad njihovim radom koji bi NBS trebalo da objavi početkom 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija