Jačanje uloge parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju

USAID BEP je u Narodnoj skupštini organizovao seminar pod naslovom „Jačanje uloge parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju“. Članovi panela i publika razgovarali su o mogućim načinima da se unapredi uloga parlamenta u izradi budžeta. Vesna Kovač, predsednica skupštinskog Odbora za finansije, državni budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, naglasila je potrebu da se unaprede kapaciteti tog odbora, poslanika i stručnih službi Skupštine za budžetsku analizu. Profesor Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, predstavio je ulogu ovog nezavisnog tela u postupku izrade budžeta i vidove podrške koje on pruža Narodnoj skupštini. Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede predstavio je plan tog ministarstva da se u donošenju budžeta za 2013. godinu poštuju rokovi, čime bi se obezbedilo dovoljno vremena za analizu i adekvatnu raspravu u Narodnoj skupštini. Govoreći o većoj transparentnosti budžetskog dokumenta, Senić je naglasio: 1) da će ove godine Ministarstvo po prvi put objaviti „Građanski vodič kroz budžet“, i to uz podršku BEP-a; i 2) da će Ministarstvo predvoditi reforme koje podrazumevaju uvođenje programskog budžetiranja, takođe uz podršku BEP-a. Profesor Dušan Vujović, savetnik BEP-a, objasnio je na koji način programsko budžetiranje povećava efikasnost i odgovornost javne potrošnje i kako može koristiti parlamentu. Posle ovih prezentacija poslanici i članovi panela razgovarali su o dodatnim koracima za jačanje kapaciteta poslanika za bolje učešće u kreiranju budžeta i politika. Seminar je bio dobro posećen i propraćen u medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija