USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružio podršku izradi novousvojenog Kodeksa korporativnog upravljanja

Skupština Privredne komore Srbije (PKS) usvojila je novi Kodeks korporativnog upravljanja izrađen uz finansijsku i tehničku podršku USAID BEP-a. Više stručnjaka, preduzeća, udruženja i drugih aktera bilo je angažovano na razvoju principa i preporuka novog Kodeksa, u kome su sadržane najbolje međunarodne i lokalne prakse u oblasti korporativnog upravljanja i prava privrednih društava, u skladu sa reformskim odredbama Zakona o privrednim društvima. Takođe, novim Kodeksom, koji je tzv. „meki“ propis, čini se korak napred i postavljaju se smernice za preduzeća u Srbiji u pogledu uvođenja i primene savremenih rešenja korporativnog upravljanja, upravljanja rizikom i poslovnih partnerstava koja nisu uređena Zakonom, čime bi trebalo da se značajno poveća njihov poslovni uspeh. Novim Kodeksom se pružaju preporuke za uspešno upravljanje malih i srednjih preduzeća, kao i porodičnih preduzeća, koja čine većinu privrednih društava u Srbiji, kao i za javni sektor i državna preduzeća. Primena tih preporuka bi trebalo da dovede do veće efikasnosti i poštenije konkurencije. Privredna komora Srbije će Kodeks dostaviti „Službenom glasniku Republike Srbije“ na objavljivanje i počeće da ga distribuira poslovnom sektoru.

Puna primena „tvrdih“ i „mekih“ propisa o privrednim društvima omogućiće bolju zaštitu investitora u Srbiji i povećati profesionalizam i stručnost menadžera, privrednika, sudija i državnih službenika u Srbiji. Time će se unaprediti efikasnost korporativnog upravljanja u privatnim i državnim preduzećima, kao i u javnim preduzećima, što će poboljšati njihov pristup izvorima finansiranja – a naročito tržištu kapitala – i time im pružiti bolje prilike za uspeh. Bolje upravljanje i unapređen pristup finansijama preduzeća u Srbiji za posledicu će imati njihovu bolju reputaciju i „gudvil“. Sve ovo će zajedno rezultirati privlačenjem novih ulaganja, održivim razvojem i rastom preduzeća, i, posledično, većom zaposlenošću.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija