Fiskalni savet predlaže čitav niz mera fiskalne konsolidacije za period 2012-2016

Program koji je izložen u ovom dokumentu predlaže mere za rešavanje neposrednih problema u 2012. i 2013. godini i sadrži program reformi koje će na srednji rok (2014–2016) omogućiti konsolidovanje javnih finansija: znatan pad javnog duga i smanjivanje državnog deficita praktično na nulu.

http://fiskalnisavet.rs/images/fiskalna_konsolidacija.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija