Fiskalni savet predlaže čitav niz mera fiskalne konsolidacije za period 2012-2016

Program koji je izložen u ovom dokumentu predlaže mere za rešavanje neposrednih problema u 2012. i 2013. godini i sadrži program reformi koje će na srednji rok (2014–2016) omogućiti konsolidovanje javnih finansija: znatan pad javnog duga i smanjivanje državnog deficita praktično na nulu.

http://fiskalnisavet.rs/images/fiskalna_konsolidacija.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija