Održan seminar na temu "Jačanje uloge Parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju"

U organizaciji Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, namenjen narodnim poslanicima i zaposlenima u Službi Narodne skupštine http://www.parlament.gov.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija