Izveštaj o globalnoj konkurentnosti

U Izveštaju o globalnoj konkurentnosti (Global Competitiveness Report) za 2012-2013. Srbija je zauzela 95. mesto od ukupno 144 zemlje obuhvaćene istraživanjem, sa ocenom 3,87. Rang Srbije se u poređenju sa prethodnom godinom nije promenio, ali je ocena smanjena za 0,01. Jasno se vidi da je u pitanju tek manji pad, čak i ako uzmemo u obzir da je do njega došlo istovremeno sa proširenjem liste (sa 142 zemlje 2011. na 144 2012. godine). U Anketi menadžera (Executive Opinion Survey) vodeći poslovni ljudi takođe su birali nekoliko najproblematičnijih faktora za poslovanje u Srbiji. Prema njima, najveće prepreke za poslovanje su neefikasna državna birokratija, korupcija i pristup izvorima finansiranja. Srbija je zapravo na istom mestu na kome je već nekoliko godina, mada je ostvaren manji napredak u pojedinim sektorima (npr. u infrastrukturi), dok je u drugim oblastima došlo do pogoršanja situacije (npr. razvoj finansijskih tržišta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija