Izveštaj o globalnoj konkurentnosti

U Izveštaju o globalnoj konkurentnosti (Global Competitiveness Report) za 2012-2013. Srbija je zauzela 95. mesto od ukupno 144 zemlje obuhvaćene istraživanjem, sa ocenom 3,87. Rang Srbije se u poređenju sa prethodnom godinom nije promenio, ali je ocena smanjena za 0,01. Jasno se vidi da je u pitanju tek manji pad, čak i ako uzmemo u obzir da je do njega došlo istovremeno sa proširenjem liste (sa 142 zemlje 2011. na 144 2012. godine). U Anketi menadžera (Executive Opinion Survey) vodeći poslovni ljudi takođe su birali nekoliko najproblematičnijih faktora za poslovanje u Srbiji. Prema njima, najveće prepreke za poslovanje su neefikasna državna birokratija, korupcija i pristup izvorima finansiranja. Srbija je zapravo na istom mestu na kome je već nekoliko godina, mada je ostvaren manji napredak u pojedinim sektorima (npr. u infrastrukturi), dok je u drugim oblastima došlo do pogoršanja situacije (npr. razvoj finansijskih tržišta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija