Kampanja „Pitaj kada“ pruža podršku ukidanju parafiskalnih nameta

NALED je, uz podršku USAID BEP-a u vidu granta, pripremio drugi televizijski spot za kampanju „Pitaj kada“. Parafiskalni nameti su glavna tema ovog spota (http://www.youtube.com/watch?v=5tZued6_gVc0) koji će se emitovati u udarnom terminu na RTS-u. Ovom kampanjom će se omogućiti još veća promocija saradnje USAID BEP-a i Ministarstva finansija i ekonomije usmerena na smanjenje broja parafiskalnih nameta koji predstavljaju teret srpskoj privredi. Prvi spot iz serije „Pitaj kada“ o nepotrebnim regulatornim opterećenjima (http://www.youtube.com/watch?v=Xofc5LDRm7Y) redovno se emituje na RTS-u. Na internet sajtu YouTube pogledalo preko 10.000 posetilaca, a pokrenuo je i živu diskusiju na stranici posvećenoj ovoj kampanji na sajtu Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 



Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija