Kampanja „Pitaj kada“ pruža podršku ukidanju parafiskalnih nameta

NALED je, uz podršku USAID BEP-a u vidu granta, pripremio drugi televizijski spot za kampanju „Pitaj kada“. Parafiskalni nameti su glavna tema ovog spota (http://www.youtube.com/watch?v=5tZued6_gVc0) koji će se emitovati u udarnom terminu na RTS-u. Ovom kampanjom će se omogućiti još veća promocija saradnje USAID BEP-a i Ministarstva finansija i ekonomije usmerena na smanjenje broja parafiskalnih nameta koji predstavljaju teret srpskoj privredi. Prvi spot iz serije „Pitaj kada“ o nepotrebnim regulatornim opterećenjima (http://www.youtube.com/watch?v=Xofc5LDRm7Y) redovno se emituje na RTS-u. Na internet sajtu YouTube pogledalo preko 10.000 posetilaca, a pokrenuo je i živu diskusiju na stranici posvećenoj ovoj kampanji na sajtu Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija