Tehnička podrška Ministarstvu finansija i ekonomije za pojednostavljenje parafiskalnih nameta

Reagujući na nalaze studije koju su sproveli USAID BEP i NALED, novoizabrani ministar finansija i ekonomije izjavio je da mu je namera da pojednostavljenje parafiskalnih nameta sprovede kao jednu od prvih mera za unapređenje poslovnog okruženja. Sa tim ciljem je formirana zvanična Radna grupa, a ministar finansija i ekonomije imenovao je predstavnika USAID BEP-a za njenog člana. Radna grupa je donela odluku šta treba činiti sa svakom pojedinačnom taksom i naknadom iz popisa parafiskalnih nameta koji su izradili USAID BEP i NALED (koji nameti treba da se ukinu a koji da se pretvore u poreze, kao i gde treba promeniti način obračuna ili ne menjati ništa).

Kako je najavio ministar Dinkić, Vlada Srbije bi već u septembru trebalo da usvoji i uputi u skupštinu prvi paket propisa kojima se pojednostavljuju parafiskalni nameti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija