Plan reformi radi efikasnijeg izdavanja građevinskih dozvola

Jedna od najvećih prepreka poslovanju u Srbiji je spor i skup postupak izdavanja građevinskih dozvola. USAID BEP je izradio „Analizu efikasnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji“ u kojoj su prepoznati problemi koji se javljaju u ovom postupku, među kojima su složeni zahtevi propisani zakonom i brojne procedure za dobijanje odobrenja i saglasnosti od različitih javnih preduzeća. USAID BEP trenutno priprema detaljne mape procesa za svaki segment postupka izdavanja građevinskih dozvola, zajedno sa izradom konkretnih preporuka za unapređenje procesa, procedura, propisa i institucija. Analiza i preporuke biće predstavljene na Nacionalnoj konferenciji o reformi postupka izdavanja građevinskih dozvola planiranoj za septembar. Pojednostavljenje izdavanja građevinskih dozvola značajno će povećati priliv novih investicija, rast BDP-a, budžetske prihode i zaposlenost.

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija