USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao panel pod nazivom „Promena paradigme finansija javnog sektora“ na „Kopaonik biznis forumu“

Radi unapređenja razumevanja i zadobijanja političke podrške na visokom nivou za hitne i neophodne reforme u oblasti upravljanja javnim finansijama, BEP je organizovao panel-diskusiju sa naglaskom na strateškom i programskom pristupu budžetiranju. U diskusiji su učestvovali profesor Dušan Vujović, konsultant USAID BEP-a, Entoni Sinkler, stalni savetnik USAID BEP-a i profesor Miroljub Labus sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učesnici su razgovarali o potrebi da se javna potrošnja bolje uskladi sa ekonomskim prioritetima i srodnim poboljšanjima budžetskog postupka. Profesor Vujović predstavio je nalaze studije izrađene uz podršku USAID BEP-a pod naslovom „Efikasno korišćenje indikatora performansi u planiranju i budžetiranju“ u kojoj su navedene preporuke o unapređenju transparentnosti i efikasnosti u korišćenju budžetskih sredstava. Zaključci panela o ponovnom pokretanju reformi budžetskog postupka (uvođenje programskog budžetiranja i merenja učinka) pružaju jasne smernice za prelazak sa model javne potrošnje na model javnog investiranja. Panelu je prisustvovalo oko 200 gostiju, uključujući visoke državne službenike, ambasadore, eminentne domaće i strane ekonomiste, predstavnike privatnog sektora i novinare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija