Udruženi u podršci reforme inspekcija: vodeća poslovna udruženja zagovaraju sveobuhvatnu reformu

Na konferenciji za štampu koju je u beogradskom Medija centru organizovao USAID BEP, predstavnici Američke privredne komore u Srbiji, Privredne komore Srbije, Srpskog udruženja menadžera, Unije poslodavaca, Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) i Vladine Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa govorili su o potrebi koncentrisanog rada Vlade Srbije na restrukturiranju sistema inspekcijskog nadzora. Predstavnici vodećih poslovnih udruženja saglasili su se da je postojeći sistem inspekcija opterećenje za privredu, naveli koliko je hitno rešavanje tog pitanja i apelovali na Vladu Srbije da se aktivnije uključi u reformu sistema inspekcija. Elektronski i štampani mediji sa nacionalnom pokrivenošću citirali su velike delove govora učesnika na konferenciji koji su pozvali Vladu Srbije da usvoji sveobuhvatan program reforme inspekcija i donese dugo očekivani zakon o inspekcijama. Postojeći sistem inspekcija, koji se sastoji od 32 tela pri 12 različitih ministarstava, košta privredu preko 13 miliona evra godišnje. Boljom koordinacijom inspekcijskih organa moglo bi se uštedeti do 30% ovih sredstava. Anketa koju je 2011. godine među preduzećima sproveo USAID BEP pokazala je da 43% ispitanih privrednika smatra da inspekcije veoma negativno (23%) ili negativno (20%) utiče na njihovo poslovanje, dok tek 12% ispitanih privrednika smatra da je uticaj inspekcija na njihovo poslovanje pozitivan. Reformisani sistem inspekcija trebalo bi da omogući preventivniji rad inspektora; bolju koordinaciju među inspekcijskim organima, čime će se uštedeti na vremenu koje preduzeća moraju da posvete saradnji sa inspekcijama; primena pristupa zasnovanog na proceni mogućeg rizika u toku inspekcijskog nadzora, čime će se rasteretiti firme koje poštuju propise i osloboditi resursi za rešavanje pitanja sive ekonomije i nelegalnog poslovanja; transparentnost i vidljivost svih propisa i postupaka vezanih za inspekcijski nadzor; delotvoran sistem pravnih lekova; i kaznena politika koja uzima u obzir ekonomsku snagu različitih preduzeća i ozbiljnost prestupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija