USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku izgradnji kapaciteta Uprave za javni dug

USAID BEP pomaže Upravi za javni dug da sprovede organizacionu dijagnostiku i namerava da pruži preporuke za restrukturiranje sektora i poslovnih procesa Uprave. Cilj je da se Uprava osposobi da obavlja širok spektar funkcija vezanih za javni dug, unapredi poslovne procese i uvede nove unutrašnje kontrole, i, na kraju, da se novom direktoru Uprave pomogne da od nje stvori instituciju svetske klase otvorenu za investitore. Organizacione promene sprovodiće se fazno tokom maja i juna.

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija