USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku izgradnji kapaciteta Uprave za javni dug

USAID BEP pomaže Upravi za javni dug da sprovede organizacionu dijagnostiku i namerava da pruži preporuke za restrukturiranje sektora i poslovnih procesa Uprave. Cilj je da se Uprava osposobi da obavlja širok spektar funkcija vezanih za javni dug, unapredi poslovne procese i uvede nove unutrašnje kontrole, i, na kraju, da se novom direktoru Uprave pomogne da od nje stvori instituciju svetske klase otvorenu za investitore. Organizacione promene sprovodiće se fazno tokom maja i juna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija