Novi Zakon o faktoringu – korak više ka rešavanju problema nelikvidnosti u Srbiji

Tržište faktoringa u Srbiji staro je šest godina, a na njemu usluge pružaju i banke i preduzeća. Domaće tržište je srednje razvijeno, ali ga, pak, ograničavaju komplikovana administracija i pravne nejasnoće. Sektor faktoringa i regulatorna tela smatraju da je najbolje rešenje za eliminisanje nepotrebne administracije sveobuhvatan Zakon o faktoringu kojim bi se u celini regulisali svi aspekti faktoringa.

USAID BEP je pružio tehničku podršku zvaničnoj radnoj grupi koju je predvodio državni sekretar Ministarstva finansija g. Radosavljević. Konačan nacrt novog Zakona očekuje se pre jeseni 2012. godine. USAID BEP je takođe predvodio organizaciju jednog od najširih i najažurnijih javnih rasprava skorije održanih u pogledu jednog zakona iz finansijskog sektora. U okviru svog rada na uvođenju adekvatnih propisa o faktoringu, USAID BEP je zajedno sa Ministarstvom finansija organizovao javnu raspravu o konačnom nacrtu Zakona o faktoringu. Poseban gost na okruglim stolovima u okviru ove javne rasprave bio je i g. Papateodoru, član Izvršnog odbora organizacije Factors Chain International. Ova organizacija, poznatija kao FCI, najvažnija je mreža za faktoring na svetu. G. Papateodoru je saopštio svoj stav, i stav FCI-ja, da je nacrt zakona dobro napisan i tačno usmeren na stvaranje adekvatnog pravnog okvira i podršku daljem razvoju sektora faktoringa. Javnoj raspravi u organizaciji USAID BEP-a prisustvovali su inostrani stručnjaci, uključujući i predstavnike MMF-a, koji su državnim telima pružili korisne smernice. Na okruglom stolu okupilo se preko 50 relevantnih predstavnika državnih tela, banaka i udruženja za faktoring, koji su razgovarali o međunarodnim konceptima i praksi na polju faktoringa. Okrugli sto je uspešno doprineo izradi adekvatnog i kvalitetnog zakona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija