Efikasnija naplata potraživanja - ka primeni reforme izvršnog postupka

Pravilnik o utvrđivanju broja izvršitelja objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 16/2002, dok je još pet podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, koje je doneo ministar pravde, objavljeno u „Službenom glasniku“ br. 18/2012: Pravilnik o opštim uslovima za zaključivanje ugovora o osiguranju izvršitelja, Pravilnik o sadržini i načinu vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja, Pravilnik o izgledu i sadržini legitimacije izvršitelja i zamenika izvršitelja, Pravilnik o obliku, izgledu i veličini štambilja izvršitelja i Pravilnik o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja. USAID BEP je odigrao ključnu ulogu u izradi ovih novousvojenih podzakonskih akata. Kompletiranjem regulatornog i institucionalnog okvira za rad izvršitelja podstiče se stvaranje novog sistema izvršenja, što će poboljšati izvršenje sudskih odluka, poboljšati kreditiranje i pomoći rešavanju krize likvidnosti u Srbiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija