Poljoprivredni razvoj zahteva sveobuhvatnu reformu sistema inspekcija

USAID BEP i Privredna komora Srbije su, zajedno sa vodećim poslovnim udruženjima iz Srbije, organizovali sastanak fokus-grupe iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Ova grupa okupila je više poznatih preduzeća iz ovih sektora, kao i iz sektora proizvodnje pića, stručnjake za reformu inspekcijskog sistema i regulatornu reformu, kao i predstavnike poslovnih udruženja. Fokus-grupa je omogućila veoma detaljan uvid u opšte i konkretne probleme sa kojima se ovi sektori u Srbiji suočavaju u svom svakodnevnom radu i komunikaciji sa različitim inspekcijama. Nalazi, zaključci i preporuke fokus-grupe, kao i pismeni dokumenti koje su dostavili učesnici, prikupljeni su i poslužiće za sektorsku analizu pri izradi nacrta Strategije za reformu sistema inspekcijskog nadzora. Strategiju bi trebalo da izradi međuministarska Radna grupa za reformu sistema inspekcijskog nadzora i dostavi je Vladi Srbije na usvajanje. Uklanjanje regulatornih, administrativnih i finansijskih opterećenja jedan je od najvažnijih koraka ka stvaranju pravne i ekonomske sigurnosti i privlačnog okruženja za ulaganja.

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija