Komisija za javno-privatna partnerstva odobrila prvi projekat javno-privatnog partnerstva

Na svom prvom sastanku Komisija za javno-privatna partnerstva razmatrala je svoj Poslovnik i u načelu diskutovala o prvom projektu javno-privatnog partnerstva podnetom na razmatranje. Na svom drugom sastanku Komisija je odobrila projekat, po kome će JKP „Informatika“ iz Novog Sada i konzorcijum slovenačkih firmi izgraditi infrastrukturu za širokopojasni internet u Novom Sadu. USAID BEP pruža podršku radu novoformirane Komisije i promociji javno-privatnih partnerstava. Komisiju za javno-privatna partnerstva osnovala je Vlada Srbije u cilju pružanja stručne podrške za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva. Na sastanku Komisije takođe je bilo prilike da se razgovara o ulozi USAID BEP-a u stvaranju pogodnog okruženja za javno-privatna partnerstva. Članovi Komisije najviše interesovanja pokazali su za aspekte podrške USAID BEP-a vezane za izgradnju kapaciteta Komisije i javnu promociju.

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija