Održana obuka za upravljanje rizikom javnog duga u Upravi za javni dug

Cilj programa obuke sastavljene od 14 modula koji je počeo 10. aprila je izgradnja kapaciteta Uprave za analizu upravljanja rizikom u pogledu portfolija javnog duga u skladu sa međunarodnim standardima najbolje prakse. Tokom obuke će takođe putem ispita biti utvrđeno u kojoj meri zaposleni usvajaju nova znanja o upravljanju rizikom, a rezultati bi mogli da utiču na preraspodelu zaposlenih na različite funkcije upravljanja rizikom.

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija