Održana obuka za upravljanje rizikom javnog duga u Upravi za javni dug

Cilj programa obuke sastavljene od 14 modula koji je počeo 10. aprila je izgradnja kapaciteta Uprave za analizu upravljanja rizikom u pogledu portfolija javnog duga u skladu sa međunarodnim standardima najbolje prakse. Tokom obuke će takođe putem ispita biti utvrđeno u kojoj meri zaposleni usvajaju nova znanja o upravljanju rizikom, a rezultati bi mogli da utiču na preraspodelu zaposlenih na različite funkcije upravljanja rizikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija