USAID i Unija poslodavaca skreću pažnju na probleme sa kojima se susreću žene u pristupu izvorima finansiranja

BEOGRAD (5. jun 2012.) – Kada pokušaju da pokrenu ili prošire svoje poslovanje, ženama je teže da ispune zahteve kreditora i najčešće veoma retko koriste napredne bankarske proizvode, zaključili su danas eksperti Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Unije poslodavaca Srbije.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih se žene češće odlučuju za pozajmice od prijatelja i porodice, pre nego od banaka,  zaključeno je na okruglom stolu “Izvori finansiranja iz ugla poslovnih žena” u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. Ovaj okrugli sto, posvećen pristupu izvorima finansiranja, sedmi je u nizu koji organizuje USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.

“Današnji okrugli sto naglasio je specifične prepreke sa kojima se susreću žene koje vode svoja preduzeća”, izjavila je Suzan Kutor, direktorka kancelarije za ekonomski razvoj pri USAID u Srbiji . “Ovi problemi nisu specifični samo  za Srbiju“, primetivši da je rast kompanija u vlasništvu žena širom sveta opterećen sličnim problemima u pristupu finansijama. 

Iako nisu specifični, ovi problemi su izrazito vidljivi u Srbiji. Dragan Marjanović, Direktor Unije poslodavaca Srbije, izjavio je da trenutno svaka druga žena koja u Srbiji osnuje preduzetničku radnji ili malo preduzeće to čini zato što je ili samohrana majka ili je njen suprug izgubio posao. 

“Potrebno je da vlada Srbije, lokalne samouprave i ostali ključni činioci sa uticajem na razvoj ekonomske politike ubuduće veću pažnju posvete razvoju ženskog biznisa, ohrabre i pomognu žene da otvaraju svoje firme i omoguće im da lakše pronalaze sredstva za širenje svog posla” – zaključio je Marjanović. 

Anketa 1000 preduzeća, koju je sproveo USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokazuje da  samo 8,5% kompanija čiji su vlasnici žene uzima kredite preko 50.000 evra, dok je kod kompanija koje su u vlasništvu muškaraca ta brojka 27,4%.  Zabrinjava podatak da 58,3% žena uzima kredite u iznosu do 10,000 evra.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastoji da svojim radom doprinese poboljšanju pristupa sredstvima finansiranja identifikujući najveće prepreke, predlažući promene u zakonima i propisima, kao i prateći na koji način finansijske institucije rade sa poslovnim klijentima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija