Ponovno pokretanje reforme programskog budžetiranja

Gospođa Jakir-Bajo, konsultant USAID BEP-a i načelnica Sektora za budžet u Ministarstvu financija Hrvatske održala je celodnevni seminar o programskom budžetiranju za predstavnike resornih ministarstava i drugih budžetskih korisnika, kojom prilikom je podelila iskustva Hrvatske u reformama budžetskog procesa. Gospođa Stojiljković, načelnica Sektora budžeta u Ministarstvu finansija Srbije, održala je uvodno predavanje i predstavila plan Sektora budžeta da do 2015. godine postepeno pređe na programsko budžetiranje.

Ovaj interaktivni seminar koji je okupio veliki broj učesnika održan je u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Među temama o kojima je bilo reči su: izrada srednjoročnih strateških planova, povezivanje strateških i finansijskih planova, određivanje prioriteta, modul programskog budžeta, korišćenje pokazatelja učinka i izveštavanje i sistem odgovornosti.

Ovaj program obuke predstavlja prvi korak u izgradnji punog kapaciteta korisnika budžeta da usvoje programski pristup izradi budžeta. BEP pruža podršku nastojanjima da se ponovo pokrene reforma programskog budžetiranja (započeta 2005. godine uvođenjem pilot-projekata u pet ministarstava) tako što Sektoru budžeta pomaže da izradi metodologiju najboljih praksi i primeni je u svim resornim ministarstvima, istovremeno pružajući adekvatnu obuku svim zaposlenima. Sa druge strane, BEP takođe nastoji da ponovo obezbedi političku podršku za reformu budžetskog procesa.

 

 

 

 

 

 

 









Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 



Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija