Radni doručak - Novi Zakon o privrednim društvima

Radni doručak na temu novog Zakona o privrednim društvima organizovan je u ponedeljak, 12.marta, u prepunoj sali SAM. Radni doručak je održan uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP).

Advokat Jelena Vučković iz advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, prisutnim članovima je predstavila najvažnije izmene koje su nastale u ovom zakonu, a čija je primena počela 1. februara ove godine. Jelena Vučković je ukazala na niz izmena kako za društva sa ograničenom odgovornošću, tako i za akcionarska društva. Diskusija se vodila i dužnostima menadžera prema društvu, o izboru između strukture korporativnog upravljanja, o prijavljivanju kapitala u dinarima, kao i o novini koja ne predviđa posedovanje pečata . U odličnoj atmosferi i dobroj interakciji, članovi su iznosili svoje primere i uz stručne savete advokata, dobijali adekvatna rešenja i odgovore.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija