Kontrolu javne potrošnje treba da vrši i Narodna skupština

USAID BEP je u razgovoru sa zamenicom predsednice Narodne skupštine, zamenikom predsednika Odbora za finansije i predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta razmotrio strategije za povećanje uloge Narodne skupštine u postupku izrade budžeta. Trenutni nivo angažovanja parlamenta u postupku izrade budžeta koji sprovodi Vlada Srbije nedovoljan je i ne omogućava Skupštini da na adekvatan način pruži svoj doprinos izradi budžeta odnosno ostvari konotrlu nad njegovom izradom i potrošnjom Vlade Srbije. USAID BEP će sa Narodnom skupštinom sarađivati na sprovođenju aktivnosti koje bi trebalo da pomognu da se osnaži demokratski proces planiranja i izrade budžeta, čime će se omogućiti veća transparentnost i odgovornost politika i procedura Vlade Srbije u pogledu oporezivanja i potrošnje.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija