Bolja izrada budžeta uslov za efikasno upravljanje javnim finansijama

USAID BEP pružio je podršku istraživanju i objavljivanju članka „Budžetski sistem Srbije: institucionalni okvir i praksa“ u mesečniku Makroekonomske analize i trendovi (MAT) Ekonomskog instituta. U članku se naglašava značaj kvalitetnog postupka izrade budžeta za efikasno upravljanje javnim finansijama, i preporučuju se poboljšanja postojećeg okvira. Kao gost govornik na ovoj konferenciji, Entoni Sinkler, savetnik Projekta BEP za ekonomska i finansijska pitanja, naglasio je potrebu za: 1) uvođenjem prioriteta u pogledu potrošnje usklađenih za neophodnošću rasta u privatnom sektoru; 2) osnaživanjem upravljanja postupkom izrade budžeta kako bi se osiguralo da je potrošnja usklađena sa prioritetima; i 3) usvajanjem programskog budžetiranja.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija