USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pružio obuku o održivosti javnog duga Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Upravi za javni dug, Upravi za trezor i Fiskalnom savetu

USAID BEP je, posredstvom granta odobrenog FREN-u, pružio obuku Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija u cilju izgradnje kapaciteta ovog tima za modeliranje i praćenje dinamike javnog duga. Zaposleni u Sektoru stekli su znanja o rizicima vezanim za održivost javnog duga i razvoj modela kojima se prati dinamika javnog duga u različitim makroekonomskim i fiskalnim scenarijima. Ovom predavanju prisustvovalo je čak 14 zaposlenih u državnim organima, i to, pored zaposlenih u Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, i zaposleni u Fiskalnom savetu, Upravi za javni dug i Upravi za trezor. Održivost javnog duga je trenutno najaktuelnija ekonomska tema u Srbiji, budući da rastući iznos javnog duga predstavlja značajnu pretnju makroekonomskoj stabilnosti, kreditnom riziku i ceni kapitala u Srbiji.

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija