Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća

USAID BEP je u Jagodini i Vranju održao okrugle stolove o pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja. Okrugli sto u Jagodini organizovan je u saradnji sa gradskom upravom Jagodine, dok je skup u Vranju organizovan u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Leskovca i USAID Programom za jačanje ekonomske sigurnosti. Oba okrugla stola okupila su brojne privrednike i omogućila im da međusobno podele iskustva, mišljenja i saznanja o pristupu izvorima finansiranja, koji će biti od velike koristi za izradu budućih politika i razvoj pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Između ostalog, privrednici su ukazali na nespremnost banaka da ugovore sa državnim preduzećima prihvate kao sredstvo obezbeđenja. Takođe su naveli brojne primere prevarnih radnji u stečajnim postupcima i „fantomskih“ firmi gde vlasnici zatvore svoje preduzeće i otvore novo bez prenosa obaveza prema poveriocima i bez parnične ili krivične odgovornosti. Ukazali su i na potrebu da se reformiše nefukncionalni sistem izvršenja ugovora i sudskih odluka. Pored nelikvidnosti, privrednici se suočavaju sa problemima kada banke treba da procene vrednost zaloge. Saznanja sa ovih okruglih stolova biće od koristi za buduće preporuke politika o razvoju pristupa izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. „Bela knjiga“ o razvoju pristupa izvorima finansiranja biće objavljena do maja 2012. godine.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija