Prvi put objavljena lista parafiskalnih nameta privredi

USAID BEP i NALED izradili su spisak 256 parafiskalnih nameta koje su uveli državni organi na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou; spisak je sortiran po nazivu i odgovarajućem zakonu i podzakonskom aktu. Ovim registrom, izrađenim uz pomoć granta odobrenog NALED-u, omogućiće se praćenje ovih skrivenih opterećenja i pružiće se pomoć poslovnom sektoru da prepozna parafiskalne namete koji bi trebalo da budu ukinuti ili pojednostavljeni. Posle sveobuhvatnog popisa parafiskalnih nameta uslediće analiza njihovog uticaja na preduzeća. Pod izrazom „parafiskalni nameti“ podrazumevaju se razne vrste taksi i naknada koje su preduzeća obavezna da izmiruju po odluci državnih organa i koja stvaraju neopravdana fiskalna, regulatorna i administrativna opterećenja a pritom zauzvrat ne omogućavaju adekvatne usluge odnosno prava, ili to ne čine u odgovarajućoj meri. Popis ovih taksi možete naći na adresama http://www.policycafe.rs/english/business-surveys-11012012_en.php i http://www.naled-serbia.org/lavirintParaFiscal.

Koristeći nalaze iz registra i analizu parafiskalnih nameta, USAID BEP sarađivaće sa Ministarstvom finansija, Kancelarijom za regulatornu reformu i analizu efekata propisa i poslovnim udruženjima na izradi pravnih i procesnih rešenja kojima će se na najmanju moguću meru svesti šteta koju privredi pričinjavaju parafiskalni nameti. USAID BEP će takođe sarađivati sa svojim partnerima kako bi se osiguralo da se ne uvode novi parafiskalni nameti bez odgovarajuće rasprave u okviru poslovnog sektora. USAID BEP je nedavno izradio nacrt izmena i dopuna Poslovnika Vlade Srbije, i to sa istim ciljem – radi stvaranja kontrolnih mehanizama primenjivih u postupku donošenja zakona i podzakonskih akata kojima će se preduzeća zaštititi od arbitrarnog uvođenja taksi različitih regulatornih agencija. Sve ove aktivnosti za posledicu bi trebalo da imaju smanjenje nepotrebnog opterećenja preduzeća.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija