Fokus-grupe – još jedan korak ka strategiji reforme inspekcijskog nadzora

USAID BEP je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i vodećim poslovnim udruženjima u Srbiji, održao četiri fokus-grupe o reformi inspekcijskog nadzora. Ove fokus-grupe okupile su predstavnike više preduzeća iz četiri oblasti privrede, a kao posmatrači učestvovali su stručnjaci iz oblasti reforme inspekcijskog nadzora i regulatorne reforme, kao i predstavnici Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Četiri sektora obuhvaćena fokus-grupama su hemijska industrija, trgovina, građevinarstvo i prevoz. Fokus-grupe omogućile su detaljan uvid u opšte i konkretne probleme sa kojima se ovi sektori suočavaju u svakodnevnom radu i komunikaciji za različitim inspekcijama. Nalazi, zaključci i preporuke fokus-grupa, kao i dokumenti koje su dostavili učesnici prikupljeni su i poslužiće za sektorsku analizu u cilju izrade nacrta Strategije za reformu inspekcijskog nadzora koju bi međuministarska Radna grupa za reformu inspekcijskog nadzora trebalo da usvoji do kraja prvog kvartala 2012. i dostavi Vladi Srbije na usvajanje.

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija