Podrška za primenu novih propisa o javno-privatnim partnerstvima

USAID BEP je u odvojenim razgovorima sa predstavnicima Vlade Srbije i Svetske banke razmatrao primenu novih propisa o javno-privatnim partnerstvima. USAID BEP planira da pruži podršku za primenu ovog važnog novog zakona tako što će pomoći novoj vladinoj Komisiji za javno-privatno partnerstvo. USAID BEP se sastao sa Nenadom Ilićem, savetnikom ministra ekonomije i regionalnog razvoja i predsednikom Radne grupe za izradu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i budućem prvom predsedniku Komisije za javno-privatno partnerstvo, i Marijom Anđelikom Sotomajor (Maria Angelica Sotomayor), višim ekonomistom Svetske banke. Razmatrano je i analizirano više pitanja vezanih za delotvornu primenu novousvojenog pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo i koncesije, kao što su formiranje i sastav Komisije za javno-privatno partnerstvo; mogući uticaj projekata javno-privatnog partnerstva na budžet; neophodnost izrade metodologije za procenu opravdanosti troškova; poslovnik Komisije za javno-privatno partnerstvo i podzakonski akti za primenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama; kao i obrasci ugovora i poziva za javne nabavke; smernice za primenu projekata koncesija i javno-privatnog partnerstva i praktični primeri projekata javno-privatnog partnerstva; izgradnja kapaciteta i obuke za službenike Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Komisije za javno-privatno partnerstvo i njenog administrativnog sekretarijata; izbegavanje preklapanja aktivnosti USAID BEP-a i drugih donatora, kao što je EBRD; nacrt plana rada USAID BEP-a za drugu godinu projekta; i analiza uporednih i međunarodnih iskustava. Dogovoreno je da će plan rada USAID BEP-a za drugu godinu projekta, pošto bude odobren, biti poslat Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, posle čega će biti objavljen i sproveden zajednički plan rada USAID BEP-a i Ministarstva. Delotvorna primena uspostavljenog pravnog okvira od ključnog je značaja za ponudu i uspeh projekata javno-privatnog partnerstva i koncesija. Takođe, ponuda projekata javno-privatnog partnerstva i koncesija od presudne je važnosti za realizaciju neophodnih projekata javne infrastrukture i pružanja javnih usluga, kao i jedan od najboljih načina za privlačenje stranih ulaganja u Srbiju.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija