Nova Strategija regulatorne reforme 2012-2014

USAID BEP je pružio pomoć Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa i kabinetu zamenice premijera za ekonomiju i regionalni razvoj pri izradi nacrta nove Strategije regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2012. do 2014. Nacrt Strategije predstavljen je javnosti u decembru 2011. i o njemu je pokrenuta javna rasprava tokom koje su preduzeća, poslovna udruženja, javne agencije i ekspreti pružili značajne povratne informacije u cilju poboljšanja Strategije. Takođe, relevantna ministarstva i drugi državni organi dostavili su svoja mišljenja. USAID BEP je pružio tehničku podršku Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa i kabinetu zamenice premijera za ekonomiju i regionalni razvoj pri odgovaranju na komentare i primedbe državnih organa, kao i pri unošenju povratnih informacija u tekst nacrta Strategije. USAID BEP je takođe izradio set indikatora za praćenje primene Strategije koji će postati njen sastavni deo. Među drugim poboljšanjima nacrta Strategije su i formiranje evidencije o dozvolama za obavljanje aktivnosti (odnosno dozvolama, odobrenjima, saglasnostima, potvrdama itd) i izrada analize finansijskih efekata Strategije. Očekuje se da će nacrt Strategije uskoro ući u proceduru pred Vladom Srbije, te da će biti usvojen u prvoj polovini marta 2012.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija