Robne berze - Šansa za srpsku privredu

U susret zakonu o robnim berzama koji bi trebalo da reguliše funkcionisanje i unapređenje rada robne berze

Beograd, 31. januar 2012. godine -  USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Privredna komora Beograda održali su okrugli sto na temu „Robne berze - šansa za srpsku privredu“. Okrugli sto je otvorio diskusiju o ekonomskim motivima za razvoj robne berze, kao i ključnim pravnim pretpostavkama za njeno uspešno funkcionisanje, a sve sa ciljem što uspešnijeg savladavanja prepreka i uređivanja ove oblasti u Srbiji.

„Trenutno nepostojanje zakonodavnog okvira, koji reguliše robne berze, onemogućava razvoj ove vrste instrumenata i mehanizama trgovanja, odnosno, uspostavljanje moderne robne berze koja može da podrži razvoj agro sektora i prehrambene industrije“. – izjavila je dr Ana Jolović, vođa tima za razvoj finansijskih usluga USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.  Razvijena robna berza bi omogućila lakše upravljanje rizicima cena od strane privrede koje su naročito izražene poslednjih godina, dodala je Jolović. 

Srpske firme danas, iako minimalno, koriste međunarodne robne berze. Predstavnici privrede koji učestvuju na pomenutom tržištu, dali su primere kako je „hedžiranje“ moguće raditi iz naše zemlje, istovremeno ukazujući na dodatne probleme i troškove prouzrokovane činjenicom da Srbija nema razvijenu robnu berzu. Činjenica je da mnogi vide razvoj Srbije zasnovan na poljoprivredi i industriji hrane koji neće biti moguć bez omogućavanja korišćenja tržišnih mehanizama upravljanja ovim biznisima.

Moderna robna berza je centralizovano tržište na kome se trguje sirovinama, poput pšenice, kukuruza, zlata, i izvedenim hartijama od vrednosti (derivatima) poput fjučersa. Ovakvo tržište omogućava konsolidovanje tražnje i otkrivanje fer cene, istovremeno pružajući mogućnosti za rast privrede kroz tržišno upravljanje rizicima.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, koji sprovodi Cardno Emerging Markets USA, je petogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. godine. Cilj projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije da poveća konkurentnost domaće ekonomije i privatnog sektora. Projekat će obezbediti stručnu pomoć, treninge i druge vrste podrške u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, održavanja makroekonomske stabilnosti i daljeg razvoja finansijskog tržišta.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija