Pregled prihoda Republike, pokrajine i lokalne uprave koji nisu formalno fiskalni

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i u saradnji sa Američkom privrednom komorom, sprovodi projekat popisivanja i analiziranja kvazi-fiskalnih nameta sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i  određenog rasterećenja privrede.

Kada kažemo kvazi-fiskalni nameti, mislimo pre svega na razne takse, naknade i druga plaćanja koja u manjoj ili većoj meri finansijski i/ili administrativno opterećuju privredne subjekte, a za koje privredni subjekti ne dobijaju nikakvo pravo ili uslugu, ili dobijaju pravo ili uslugu čija je objektivna vrednost očigledno manja od iznosa plaćanja.

U prilogu je preliminarna lista koju je pripremio NALED i koja obuhvata mnoga od tih kvazi-fiskalnih nameta, ali obuhvata i druga plaćanja koje ne spadaju u kategoriju kvazi-fiskalnih – na primer, ona kod kojih je iznos plaćanja usklađen sa troškovima pružanja usluge. Budući da nam je cilj da izradimo sveobuhvatnu listu kvazi-fiskalnih nameta, molimo vas da nam ukažete ako znate za taksu, naknadu ili drugu vrstu plaćanja koja ima elemente kvazi-fiskalnosti, a koja nije obuhvaćena ovom tabelom. Takođe, možete nam ukazati i na plaćanja navedena u tabeli za koja smatrate da ne spadaju u kategoriju kvazi-fiskalnih davanja. NALED i BEP vam se zahvaljuju na svakom komentaru kao i na interesu za ovo pitanje koje je od velike važnosti za kvalitet ukupnog okvira za privređivanje u Srbiji.

Dobijeni podaci će biti analizirani od strane naših eksperata i u skladu sa njihovim nalazima biće sačinjen set preporuka nadležnim institucijama radi izmena odgovarajućih propisa, a u cilju poboljšanja uslova poslovanja privrednih subjekata i ublažavanja postojećih kvazi-fiskalnih nameta.

Prilozi: Pregled prihoda Republike, pokrajine i lokalne uprave koji nisu formalno fiskalni 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija