USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao doručak za novinare sa Dušanom Vujovićem o upravljanju javnim finansijama

Tokom sastanka sa jedanaest novinara u prostorijama USAID BEP-a, savetnik USAID BEP-a Dušan Vujović podelio je sa novinarima zaključke sa okruglog stola „Strateško planiranje i reforma postupka izrade budžeta“. Učesnici u diskusiji razmatrali su parafiskalne namete, da li država poštuje zakonom propisani budžetski kalendar, delotvornost državne pomoći, reforme penzijskog sistema i druge teme. Novinari su takođe predstavili najčešće probleme sa kojima se suočavaju pri izveštavanju o pitanjima javnih finansija, kao što su nedostatak podataka i nedovoljan broj sagovornika iz vlade. USAID BEP ponudio je dalju pomoć za medijsko izveštavanje o ekonomskim temama, koju su novinari prihvatili, pritom pohvalivši ideju o uvođenju konkretne obuke o finansijskim i ekonomskim pitanjima. Mada BEP doručke sa novinarima smatra internim skupovima a ne medijskim događajima, sa ovog skupa objavljena su najmanje četiri izveštaja u štampanim medijima.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija