USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja sa pružanjem pomoći Fiskalnom savetu za izgradnju kapaciteta

Stručnjaci koje je angažovao USAID BEP pružili su pomoć Fiskalnom savetu pri makroekonomskoj i fiskalnoj analizi koja je rezultirala preporukama Fiskalnog saveta Vladi o nivou deficita za 2012. Uzevši u obzir sporiji ekonomski rast u evrozoni, kao i trenutne ekonomske trendove u Srbiji, Fiskalni savet smanjio je prognozirani ekonomski rast Srbije za 2012. godinu sa 3% na 1,5%. U skladu sa fiskalnim pravilom o budžetskom deficitu, ovom izmenom bi se dozvoljeni deficit u 2012. godini povećao sa 3,9% BDP-a, kako je prvobitno planirano, na 4,5% BDP-a. Međutim, niži ekonomski rast za posledicu će imati probijanje granice javnog duga od 45% BDP-a u 2012. godini definisanom Zakonom o budžetskom sistemu. Iz tog razloga Fiskalni savet je izdao mišljenje da bi deficit u 2012. trebalo da bude ispod 4,5% BDP-a. Vlada je potom usaglasila niži nivo deficita, i to 4,25%, sa MMF-om.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija