Komisija za hartije od vrednosti usvojila 17 podzakonskih akata o tržištu kapitala izrađenih u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja

USAID BEP, u saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti, uspešno je finalizovao podzakonske akte o firmama za upravljanje investicionim fondovima, prospektima, zloupotrebi tržišta i fondu za zaštitu investitora. Ovi podzakonski akti usvojeni su u zakonskom roku. Ministarstvo finansija donelo je mišljenje po kome ne postoje prepreke za njihovo usvajanje u pogledu ustavnosti i zakonitosti. Ovi podzakonski akti, izrađeni uz tehničku pomoć USAID BEP-a, objavljeni su u „Službenom glasniku“ broj 89/2011 i stupili na snagu 3. decembra 2011. Podzakonski akti mogu se naći na internet sajtu Komisije, koja je objavila poziv za javnu raspravu radi usvajanja dodatnih poboljšanja do februara, kada na snagu stupa izmenjeni Zakon o privrednim društvima.

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija