USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao okrugle stolove u Nišu, Subotici i Šapcu o pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja

Više od 120 predstavnika preduzeća aktivno je učestvovalo u diskusiji o izazovima u pristupu izvorima finansiranja na okruglim stolovima koje je USAID BEP organizovao 2. novembra u Nišu, 21. novembra u Subotici i 6. decembra u Šapcu. Glavni cilj ovih okruglih stolova bila je razmena iskustava i saznanja iz prakse u pogledu pristupa izvorima finansiranja. Privrednici su istakli da im, pored nelikvidnosti, prepreku predstavlja i centralizovani postupak donošenja odluka u bankama i nerazumevanje konkretnih potreba preduzeća kao što su sezonski trendovi u proizvodnji i naplata potraživanja. Mala i srednja preduzeća u velikoj meri koriste neformalne izvore finansiranja i u mnogim slučajevima koriste kredite namenjene fizičkim licima da finansiraju svoj rad. Uvid u ove probleme i lekcije koje su naučene na ovim okruglim stolovima predstavljaju korisne osnove za razvoj budućih mera politike i poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća u Srbiji izvorima finansiranja. USAID BEP zakazao je još dva okrugla stola za decembar, i to u Vranju i Jagodini.

 


 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija