USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao prezentaciju na 10. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze

Sandra Rodić, ekspert USAID BEP-a, održala je prezentaciju na panel diskusiji „Početak primene novog Zakona o tržištu kapitala“ kojom je otvorena konferencija. Ona je predstavila ključne elemente novog Zakona kojima se osigurava veći integritet tržišta kapitala, kao i izazovi u unošenju odredbi iz Direktiva EU u relevantne podzakonske akte. Zajedno sa g. Radosavljevićem, državnim sekretarom u Ministarstvu Finansija, g. Štimcem, članom Komisije za hartije od vrednosti, g. Jorgićem, direktorom firme „Jorgić Broker“ i gđom Milović, direktokom sektora za odnose sa investitorima Naftne industrije Srbije, gđa Rodić aktivno je učestvovala u intenzivnoj diskusiji o daljem razvoju tržišta kapitala. Pored diskusije o primeni Zakona o tržištu kapitala i budućim izgledima za razvoj, učesnici su razgovarali i o mogućnostima i neophodnim uslovima za prvu inicijalnu javnu ponudu na domaćem tržištu i dvostrukom listingu.

 


 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija