USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja rad na razvoju savremene produktne berze

USAID BEP nastavlja da pruža savetodavne usluge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pogledu izrade novog Zakona o produktnim berzama. Pomoć koju pruža USAID BEP obuhvata i savetovanje o tome da li je potreban nov zakon ili se savremena produktna berza može razviti primenom postojećih propisa. U sklopu tehničke pomoći koju pruža, USAID BEP je takođe obezbedio i analizu ekonomske koristi od razvoja produktne berze.


 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija