USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja rad na razvoju savremene produktne berze

USAID BEP nastavlja da pruža savetodavne usluge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pogledu izrade novog Zakona o produktnim berzama. Pomoć koju pruža USAID BEP obuhvata i savetovanje o tome da li je potreban nov zakon ili se savremena produktna berza može razviti primenom postojećih propisa. U sklopu tehničke pomoći koju pruža, USAID BEP je takođe obezbedio i analizu ekonomske koristi od razvoja produktne berze.


 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija