Rezultati istraživanja USAID Projekta za bolje uslove poslovanja podstakli Vladu Srbije da osnuje radno telo za reformu inspekcijskog nadzora

Okrugli stolovi o reformi sistema inspekcijskog nadzora pod nazivom „Privreda govori“ koje je USAID BEP organizovao u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama doveli su 10. novembra 2011. do osnivanja međuministarske radne grupe o reformi inspekcija. Vlada je imenovala Vericu Kalanović, zamenicu premijera, za predsedavajućeg ove radne grupe, čiji su članovi ministri Petrović, Dulić, Ćirić i Ljajić, kao i državni sekretar u Ministarstvu finansija Nikezić. USAID BEP pružaće savetodavne usluge radnoj grupi u toku njenog rada na izradi strategije reforme sistema inspekcijskog nadzora čija bi radna verzija trebalo da bude predstavljena Vladi do 31. marta 2012.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija