USAID Projekat za bolje uslove poslovanja podržava promovisanje javno-privatnih partnerstava u Srbiji

Narodna skupština usvojila je 22. novembra Zakon o javno- privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakon o komunalnim delatnostima. Druga godišnja konferencija „Javno-privatna partnerstva u Srbiji: od teorije do prakse“, koju su organizovali Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), USAID BEP i advokatska kancelarija „Karanović & Nikolić“, održana je na međunarodnom kongresu nekretnina „BelRe“. Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, i Oliver Dulić, ministar zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, obratili su se grupi od preko 100 učesnika, uključujući i predstavnike domaćih i stranih preduzeća, banaka, stručnjaka, poslovnih udruženja, lokalnih samouprava, nacionalnih i međunarodnih institucija, ambasada i stranih donatora. Obojica ministara predstavili su novi pravni okvir za osnivanje javno-privatnih partnerstava u Srbiji, zasnovan na donešenim zakonima. USAID BEP i partneri konferencije veruju da ovim izmenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakona o komunalnim delatnostima, zajedno sa nedavnim usvajanjem Zakona o javnom vlasništvu, biti pružen značajan podsticaj stvaranju javno-privatnih partnerstava. Zakoni o koncesijama i javnom vlasništvu koji se ovim stavljaju van snage smatraju se preprekama za stvaranje javno-privatnih partnerstava; u skladu sa Zakonom o koncesijama dato je tek nekoliko koncesija, dok je u skladu sa zakonom o komunalnim delatnostima osnovan mali broj javno-privatnih partnerstava. Uticaj primene novih zakona u velikoj meri će zavisiti od kapaciteta javnog sektora da upravlja inicijativama javno-privatnog partnerstva i da na kompetentan način sarađuje sa partnerima iz privatnog sektora.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija