Verica Kalanović, zamenica premijera i predsedavajuća međuresorne radne grupe za reformu inspekcijskog nadzora, razgovaraće o ključnim elementima budućeg programa za reformu inspekcijskog nadzora sa Donaldom Mekreom, savetnikom USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

Zamenica premijera Verica Kalanović razgovarala je o ključnim elementima budućeg programa za reformu sistema inspekcijskog nadzora sa Donaldom Mekreom, savetnikom USAID BEP-a. G. Mekre se takođe sastao sa predstavnicima poslovnih udruženja u Srbiji sa kojima je razgovarao o reformi inspekcija, podelio iskustva iz sveta i stekao uvid u njihovo mišljenje o reformama u Srbiji. Pre nego što je postao međunarodni konsultant sa praksom u više zemalja, uključujući i Jermeniju, Brazil, Meksiko, Holandiju i Azerbejdžan, Donald Mekre bio je generalni direktor sektora za zakone i propise u britanskom Ministarstvu za zaštitu životne sredine, hranu i seoska pitanja.

  Materijal sa konferencije:
Donald Macrae

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija