Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene propisa o javnim finansijama uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

U očekivanju donošenja izmena Zakona o javnom dugu, USAID BEP pružio je tehničku pomoć Komisiji u izradi propisa neophodnih za javnu emisiju municipalnih obveznica. USAID BEP pokrenuo je pitanja o javnoj emisiji municipalnih obveznica u razgovorima sa Komisijom za hartije od vrednosti, Stalnom konferencijom gradova i opština i drugim zainteresovanim stranama tokom postupka usvajanja amandmana, pošto prvi predlog zakona koji je u Skupštinu uputila Uprava za javni dug nije sadržavao izmenjene odredbe o emitovanju municipalnih obveznica. Stalna konferencija gradova i opština i Komisija za hartije od vrednosti već su radile na uvođenju javnih emisija u sklopu novih amandmana. Skupština je izmene Zakona o javnom dugu usvojila 18. oktobra i time omogućila javne emisije municipalnih obveznica u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Očekujemo da će uz tehničku podršku USAID BEP-a Komisija u potpunosti pripremiti propise za javnu emisiju municipalnih obveznica istovremeno sa drugim podzakonskim aktima za primenu novog Zakona o tržištu kapitala.


 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija